Coronaviruset utmanar immunförsvaret

Coronaviruset är ett av de största källorna till oro för hela vårt samhällssystem och då inte minst ur ett hälsoperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Situationen visar hur känsliga vi är och hur viktigt det är att vi hjälps åt och dels tar ett personligt ansvar samt att vi tar ansvar att ej sprida eventuell smitta vidare.…
Läs mer