Covid-19

Förstärk ditt motstånd mot Covid-19

Covid-19 är ett virus som ingår i en grupp virus som kallas för Corona. Viruset har symptom som liknar nästan alla de som vi brukar hänvisa till som ger feber, luftvägsbesvär såsom snuva och halsont och sveda o värk i leder o.s.v. Vad som särskiljer Covid-19 från de övriga är att det också gör problem…
Läs mer