0706-227224
andningenifokus@gmail..com

Andningen i Fokus

Andning, hälsa och medvetenhet

Andningen i Fokus

Andningen är dig och bara din. Den är också en av de viktigaste redskap du har för att kunna påverka din hälsa på ett aktivt och positivt sätt så varför inte använda detta redskap?

Vi andas cirka 20.000 gånger per dag och varje andetag förser oss med en specifik mängd energi som om vi andas omedvetet kan vara en ingångsport för yttre påverkan utan möjlighet till kontroll medan om vi lär oss andningens grunder kan både optimera vårt välmående likväl som använda andningen i vårt samspel med världen. låter detta avancerat?

Vår erfarenhet är att vad som blir komplicerat är att ta hand om efterverkningarna av att ha en omedveten andning. Då får vi spendera många timmar varje dag att släcka bränderna som åstadkoms i vår dagliga verksamhet och i livet på lång sikt

Vi arbetar med både teori och praktik på ett sätt som kommer att ge var och en de redskap den behöver för just din livssituation.

Vi arbetar med att ge kurser både på företag och gruppnivå samt på personnivå.

Vill du veta mer om våra kurser skall du ringa till Thomas på te. 0706-227224 eller Cecilia på tel. ‭070-969 96 78‬

Denna sida använder kakor. genom att fortsätta så accepterar du användandet av kakor till mjölken :-).